Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 27 2020

20:11
Grzeczność jest zawsze cechą ludzi inteligentnych. Tylko idiota jest brutalny i ordynarny.
— Sven Hassel
Reposted fromwerterowska werterowska viakotfica kotfica
20:06
Szczęśliwy ten, któremu przypadnie korzystać z tej mojej nagromadzonej miłości.
— ja. dzisiaj. przelewa się w sercu.
Reposted fromhesiamela hesiamela via12czerwca 12czerwca
20:03
Przestaliśmy szukać potworów pod naszymi łóżkami, gdy zrozumieliśmy że one są w nas.
— "Joker (2019)"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viahavingdreams havingdreams

February 26 2020

21:21
5523 3e41 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viakrainakredek krainakredek
21:13
1950 3b32 500
21:12

February 24 2020

12:56
Młodzi ludzie często myślą, że w związku ważne są namiętności, a w końcu okazuje się, że najważniejsza ze wszystkiego jest herbata. I że potem brak jej najbardziej.
— Mariusz Szczygieł - "Nie ma"
12:55
12:54
12:53
1388 62b1 500
Reposted fromhrafn hrafn viaEldharjarr Eldharjarr
12:53
5673 9b81
Reposted fromslodziak slodziak viarippedthesoul rippedthesoul
12:53
5235 748a 500
12:52
5324 1890 500
Reposted fromsilkdreams silkdreams viamysweetheartt mysweetheartt
12:52
6879 9c28 500
Reposted fromFluffyou Fluffyou viajanuschytrus januschytrus

February 22 2020

22:40
Podziwiam ludzi, którzy umieją powiedzieć: już wystarczy, dziękuję
— Maciej Wiszniewski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viasorriso sorriso
22:40
0254 8fad 500
Michał Matejczuk - "Świeżo malowane"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawonderwall wonderwall
22:39
Jestem jedną z tych osób, które mają radosne usposobienie, lecz smutną duszę.
Reposted fromnikami nikami vianotyourstrawberry notyourstrawberry
22:39
5632 8b43 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viawonderwall wonderwall
20:19
3565 950e 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viarosalie rosalie
20:18
2591 1dcf 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viacarmenluna carmenluna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl