Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 26 2020

08:45
Gdy rozmyślasz o życiu musisz pamiętać o dwóch rzeczach: żadna ilość poczucia winy nie naprawi błędów przeszłości i żadna ilość nerwów nie jest w stanie zmienić przyszłości.
Reposted fromdivi divi viaNoCinderella NoCinderella

March 19 2020

14:00
A potem, jako czynią modne bohatery, w łeb sobie strzelę
— Juliusz Słowacki

March 13 2020

10:22
Miłością trzeba się opiekować, tak jak swoim dzieckiem, żeby się nie zaziębiło, nie zwariowało, nie zgubiło, nie rozchorowało, nie zobojętniało.
— Jan Twardowski
Reposted fromniewychowana niewychowana viarosalie rosalie

March 08 2020

18:23
Nowe życie nie zaczyna się od zmiany otoczenia, tylko od zmiany perspektywy. Musisz nauczyć się uważnie obcować przede wszystkim z tym, co znasz. Bo za twoje znudzenie nie odpowiada rzeczywistość, tylko to, że nigdy się jej uważnie nie przyjrzałeś. Wrota twojej percepcji są przymknięte. Masz zaparowane okulary, pomazane błotem. I mówisz: „Wszystko, co widzę, jest takie samo”. A może po prostu wyczyść sobie okulary.
Kiedy pierwszy raz pojechałem nad Biebrzę oglądać ptaki, wszedłem na punkt obserwacyjny, wziąłem lornetkę i po chwili obwieściłem: „Niczego tutaj nie ma”. Doświadczeni ornitolodzy tarzali się ze śmiechu. „Zacznij patrzeć uważnie” – poradzili. I rzeczywiście, okazało się, że na tych mokradłach dookoła są dwa cietrzewie, siedem czapli, trzy orliki i mały krogulec. Kiedy jechałem tam po raz dziesiąty, już bez lornetki widziałem, że łąka pulsuje życiem.
— dr hab. Bartłomiej Dobroczyński w rozmowie z Grzegorzem Sroczyńskim, "Żyj wystarczająco dobrze"
18:22
Nie ma piękna, jeśli w nim leży krzywda człowieka. Nie ma prawdy, która tę krzywdę pomija. Nie ma dobra, które na nią pozwala.
— Tadeusz Borowski - "Opowiadania wybrane"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
18:20
Reposted fromshakeme shakeme viabodnarkaa bodnarkaa
18:20
Reposted fromshakeme shakeme viadzony dzony

March 06 2020

21:13
Słowa nic nie znaczą. Przepraszać, to pokazywać, że ma się młotek, zamiast wbić gwóźdź. 
— Żulczyk ,,Czarne słońce"
21:13
Dzisiaj jesteśmy w takim momencie, w którym miłość jest trochę marzeniem, a trochę towarem, trochę pragnieniem, a trochę przekleństwem. Jest wszystkim.
— Agnieszka Jucewicz
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viabodnarkaa bodnarkaa

February 29 2020

08:13
Zanim mnie poznasz, pomylisz się tysiąc razy.
Reposted fromlabellavita labellavita via12czerwca 12czerwca
08:06
Wystarczy tylko się uśmiechnąć, by ukryć zranioną duszę, i nikt nawet nie zauważy, jak bardzo cierpisz.
— Robin Williams
Reposted fromtomowa tomowa viaiga-xvl iga-xvl
08:05
Koniec końców znalezienie winnego nic nie daje. Wyjaśnia sytuację, ale nie pozwala z niej wyjść. 
— G. J. Bishop - "Skończ z tym sh*tem! Przestań uprawiać autosabotaż i upomnij się o własne życie"
Reposted fromapatyczna apatyczna viacristinaa cristinaa
08:05
Dbałość o samego siebie, dobre rozeznanie we własnym wnętrzu to również dbałość o związek. Nie wystarczy kochać do szaleństwa. Od wpatrywania się w zachwycie w naszego wybranka skuteczniejsze jest spoglądanie we własne wnętrze.
— Piotr Pietucha, Dożywotni Kochankowie.
Reposted frommhsa mhsa viacristinaa cristinaa
08:03
6906 a9a0 500
Reposted fromFluffyou Fluffyou vianowaczi nowaczi
08:01
Są ludzie, którym pozwolimy wracać zawsze.
08:01
3544 7b62 500
Reposted frombrumous brumous viamodalna modalna

February 27 2020

20:11
Grzeczność jest zawsze cechą ludzi inteligentnych. Tylko idiota jest brutalny i ordynarny.
— Sven Hassel
Reposted fromwerterowska werterowska viakotfica kotfica
20:06
Szczęśliwy ten, któremu przypadnie korzystać z tej mojej nagromadzonej miłości.
— ja. dzisiaj. przelewa się w sercu.
Reposted fromhesiamela hesiamela via12czerwca 12czerwca
20:03
Przestaliśmy szukać potworów pod naszymi łóżkami, gdy zrozumieliśmy że one są w nas.
— "Joker (2019)"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viahavingdreams havingdreams

February 26 2020

21:21
5523 3e41 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viakrainakredek krainakredek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl