Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 18 2020

18:56
Nie chcę na to patrzeć. Nie chcę już patrzeć. Nie chcę w ogóle mieć oczu.
— Żulczyk
Reposted fromchained chained viaEtien Etien
18:55
Wszystko, co kiedykolwiek kochałeś, odrzuci Cię albo umrze.
— Chuck Palahniuk, Fight Club
Reposted frommhsa mhsa viaEtien Etien
18:55
  Przyzwyczaić się do czytania książek – to zbudować sobie schron przed większością przykrości życia codziennego.
— William Somerset Maugham
Reposted fromIriss Iriss viaEtien Etien
18:53
Ludzie z depresją po cichutku z naszych oczu znikają. Najpierw nie odbierają naszych telefonów, a potem zupełnie niezauważenie rozpływają się w niebycie.
— prof. Łukasz Święcicki, psychiatra
Reposted fromkyte kyte viaEtien Etien
18:48
...balansuję wciąż pomiędzy pragnieniami zupełnej samotności, by czytać i pracować, a tak wielką potrzebą ludzkich gestów i słów.

— Sylvia Plath
Reposted fromolund olund viaweruskowa weruskowa
18:46
7708 28d1 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viairmelin irmelin
18:35
Reposted fromPureBeauty PureBeauty viakobiety kobiety
18:34
5710 d9fb 500
Przybora. 
Reposted fromrol rol viahormeza hormeza
18:32

 Wie pan, każdy człowiek ma jakąś potrzebę kontaktu z ludźmi,

ale kontaktu nie przypadkowego,

tylko jakiejś bliskości charakteru, myślenia, nastroju.

— Tadeusz Konwicki

January 13 2020

19:00
Człowiek sam jest ślepy. Musi mieć wokół siebie lustra albo inne oczy. Kocha – to znaczy przygląda się sobie.
— Zbigniew Herbert
Reposted frommhsa mhsa viajestemjeden jestemjeden
18:59
8260 ad0c 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viazupson zupson
14:29
14:29
0529 5419 500
Reposted fromxawery xawery viajanuschytrus januschytrus
14:29
0941 d15b 500
Reposted fromnutt nutt viajanuschytrus januschytrus
14:28
8920 6639 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viabigevilgrin00 bigevilgrin00
14:27
Związki nas stwarzają. Są czymś najważniejszym w życiu. Od tego, z kim jesteś, zależy to, kim będziesz. Nie jesteś tym, co jesz, ale tym, kogo kochasz.
— Manuela Gretkowska, Trudno z miłości się podnieść.
Reposted fromlovvie lovvie viahereyes hereyes
14:24
Będziesz mnie kiedyś kochał naprawdę?
— mam dość tego życia na niby
Reposted fromfrytkatosia frytkatosia viaimpulsivee impulsivee
14:24
2773 1574 500
Piotr Adamczyk, Pożądanie mieszka w szafie
Reposted fromkatalama katalama viaquinne quinne
14:19
1482 cc77
Reposted fromsoftboi softboi vialaparisienne laparisienne
14:18
W pewnym wieku, kiedy się człowiek obejrzy za siebie, to naprawdę nie widzi wiele i musi się zastanowić, co niby zrobił w życiu takiego, żeby usprawiedliwić to, że żyje?
— Małgorzata Musierowicz – Kalamburka
Reposted fromnyaako nyaako viaNoCinderella NoCinderella
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl