Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 27 2017

16:07
(...) A w ogóle to wali się na mnie, odkąd mnie porzuciłaś.
— Przybora do Osieckiej
13:20
3073 53cd
Reposted fromsarazation sarazation viakrzysk krzysk
13:19
Jesteś o tyle spojrzeń ode mnie. Jest mi o tyle twych spojrzeń samotniej. Ciemniej opada każdy wieczór bez słów, trudniej słowa rzucone, kwiaty na drodze podnieść.
— Baczyński
Reposted frombanitka banitka viapannakies pannakies
13:11
3166 0f93 500

July 26 2017

20:05
"Oddałabym nie wiem co, żeby mi to przeszło i żeby mnie cokolwiek zaczęło znowu obchodzić, żeby mi się coś chciało oprócz płakania i spania. (...) Nie mogę sobie wyobrazić, że w ogóle będzie jakiś dalszy ciąg. Nie wiem, co z sobą zrobię. Zdaje mi się, że tak już zostanę w łóżku i będę spać, spać, spać. 
Nawet Ciebie już nie kocham, Jeremi. Ani siebie, ani niczego."
— który to już raz utożsamiam się z Agnieszką
19:39
19:10
Chciałem Cię tak szalenie rozkochać w sobie, jak sam się w Tobie kochałem.
19:08
1751 7690
18:57
Ludzie genialni są jak meteory. Ich przeznaczeniem jest, by spalając się, dodawali blasku epoce, w której żyją.
— Napoleon Bonaparte
16:28
To był długi tydzień. Już w środę wydawało mi się, że nie dożyję soboty.
— Stephenie Meyer
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaviolethill violethill
16:25
Boże, jaka ja byłam smutna.
— nie widziałaś tego czy nie chciałaś widzieć?
Reposted fromrawwwr rawwwr viagabunia gabunia

July 25 2017

15:52
inaczej mówiąc
oddam wszystkie przenośnie
za jeden wyraz
wyłuskany z piersi jak żebro
za jedno słowo
które mieści się
w granicach mojej skóry

ale nie jest to widać możliwe

i aby powiedzieć - kocham
biegam jak szalony
zrywając naręcza ptaków
i tkliwość moja
która nie jest przecież w wody
prosi wodę o twarz
— Herbert
Reposted fromwstydem wstydem viaGunToRun GunToRun
15:49
(...) był rozpieszczony przez życie i kobiety. Powolny, dwie godziny jadł śniadanie, lubił, żeby nic się nie działo, nie przepadał za żadnym towarzystwem i nie umiał naprawiać ani samochodów, ani niczego.
— Agnieszka o Jeremim Przyborze
Reposted bychceblantao5ranoftmoSy5

July 20 2017

19:23
Gdy już posmakowałeś lotu, zawsze będziesz chodzić po ziemi z oczami utkwionymi w niebo, bo tam właśnie byłeś i tam zawsze będziesz pragnął powrócić.
— Leonardo da Vinci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapoisoned-life poisoned-life
19:00
Piękno kobiety najlepiej uwypuklają jej drobne niedoskonałości, które świadczą o tym, że jest wyjątkowa, i to w nich, nie wiedząc kiedy, się zakochujesz.
— "Legenda Niemej Wyspy"
13:17
2588 5bb6 500
Reposted fromdjLangley djLangley viabeltane beltane

July 19 2017

21:35
Co to jest kokieteria? Można by chyba powiedzieć, że jest to takie zachowanie, które ma temu drugiemu dać do zrozumienia, że zbliżenie seksualne jest możliwe, przy czym ta możliwość nie może nigdy wyglądać jak pewność. Mówiąc inaczej: kokieteria to niezobowiązująca obietnica spółkowania.
— "Nieznośna lekkość bytu"
Reposted fromdotknij dotknij vianrvc nrvc

July 17 2017

20:27
Życzę wam zdrowia, a resztę kombinujcie.
— dacie radę
Reposted byLusiayouaresonaivepodprzykrywkaCeselinemoglismywszystkoorientalnazupadualistycznie
18:53
8246 e1c1 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaawakened awakened
18:52
Im dłużej o kimś myślisz, tym bardziej jest zmyślony.
— Miłość 2.0
Reposted fromhorrordisco horrordisco viabadalena badalena
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl