Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 16 2017

20:59
9103 3309 500
Andrzej Kotański
Reposted fromliveindarkness liveindarkness viazyrafa zyrafa
20:58
Wszyscy jesteśmy tu wariatami, więc zrób sobie kolejną herbatę.
— Stephen King "Czarna bezgwiezdna noc"
Reposted fromseeyousoon seeyousoon viarock-sex-love rock-sex-love
20:33
3440 b62f
Reposted fromkarmacoma karmacoma viayouaresonaive youaresonaive
19:57
A płacz wie wszystko, słowa nie wiedzą, myśli nie wiedzą, nie wiedzą sny i Bóg czasem nie wie, a płacz ludzki wie. Bo płacz jest płaczem, i tym, nad czym płacze.
— kocham to
19:53
7830 9733 500
Reposted fromkatsiu katsiu viamagdak magdak

June 13 2017

19:23
2411 6efe 500
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viaplusgoniminus plusgoniminus
17:55
Wszystko jest coraz bardziej za późno. Chociaż to zdanie jest może błędne nie tylko logicznie, językowo, ale naprawdę za późno może być tylko raz, w ciągu jednej sekundy, a potem już zawsze.
— Sławomir Mrożek
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viaszydera szydera
17:49
Jest taka chwila
Kiedy stare słowa nie są już ważne
A nowych jeszcze nie ma
— Adam Zagajewski (via slowo-pisane.tumblr.com)
Reposted fromnazwabyla nazwabyla viaretro-girl retro-girl
17:09
Nie wiem, czy niektórzy mężczyźni przez wrodzoną skromność tak wciąż spuszczają oczy, ale zawsze, nawet gdy z nimi rozmawiamy, to patrzą na nasze nogi.
— Magdalena Samozwaniec, "Tylko dla kobiet"
Reposted fromcudoku cudoku viawiks wiks

June 12 2017

20:16
Zabawna rzecz z tym zaufaniem, nigdy nie możesz być go pewien. To kwestia wiary.
— Tim Roth
Reposted fromliquirizja liquirizja viaviolethill violethill

June 11 2017

19:17
Obdarz rozmówcę przestrzenią, w której może on zaistnieć.
— Eckhart Tolle
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viashinein shinein
19:13
5751 f9bd
Reposted frommelanchujnia melanchujnia vianoctua noctua
16:34
Problem z poddaniem się polega na tym, że nigdy się nie dowiesz. Nigdy się nie dowiesz, czy mogło się udać, czy nie.
— Sophie Kinsella
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialaluna laluna

June 09 2017

19:00
Tych, co mówią 'dla mnie muzyka nie znaczy nic' uważam za przekreślonych, nie mam ochoty na kontynuację; to coś nadzwyczaj poważnego, gdyż muzyka właśnie dosięga tego, co w każdym najintymniej skryte. Z kimś, kto nie czuje muzyki, nie mam żadnych punktów stycznych. (...) Ktoś niewrażliwy na muzykę cierpi na okropne kalectwo.
— Emil Cioran
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaszydera szydera
18:59
Nie mogę uwierzyć, że tak normalnie wyglądam na zewnątrz, choć w środku mam kompletne pobojowisko.
— S. Collins
Reposted fromnervure nervure viaszydera szydera
18:59
Za długi był nasz uścisk. Dokochaliśmy się do kości.
— Anna Świrszczyńska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszydera szydera
18:58
Zdejmij
wszystkie śmieszne warstwy.
Wyłącz
wszystko co pika i wibruje.
Zobacz
– nie jesteś martwy.
Właśnie ten człowiek mnie interesuje.
— Patrick The Pan "Zdejmij. Wyłącz.Zobacz"
Reposted fromhawrix hawrix viacotarsky cotarsky
18:53
8358 fa21
Reposted fromenyopax enyopax viacoeurina coeurina
17:03
0532 a723 500

1950′s

Reposted fromLittleJack LittleJack viayouaresonaive youaresonaive

June 08 2017

18:52
 Wierzyłem - zwyczajnie młody,
Że jeszcze nie wyszło z mody
Myśleć i czuć
— Asnyk
Reposted fromwstydem wstydem viamechem mechem
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl