Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2017

15:01
Wolna dusza to rzadkość, ale będziesz wiedzieć, kiedy ją spotkasz – głównie dlatego, że poczujesz się dobrze, bardzo dobrze, kiedy będziesz blisko niej.
— Charles Bukowski
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe viametafizyka metafizyka

March 14 2017

18:35
Podejrzliwość w stosunku do wszystkich jest męcząca, trzeba komuś ufać, bo trzeba przy kimś odpocząć.
— R.Kapuściński - "Cesarz"
Reposted frompffft pffft viafoodforsoul foodforsoul
18:29
Miłość, piękno, dobro i przyjaźń istnieją naprawdę. Są tak samo prawdziwe jak deszcz. Są tak samo prawdziwe jak masło, drewno, kamień, pluton, pierścienie Saturna i azotan sodu. Na ziemskim poziomie istnienia łatwo stracić ten fakt z oczu.
— Eben Alexander
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakaas kaas
18:27
„Sposób, w jaki spędzasz każdy kolejny dzień, kiedyś zsumuje się na sposób, w jaki spędziłaś życie.”
— Susan Wiggs
Reposted fromavooid avooid viakaas kaas
18:24
3034 b5c8
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaelusive elusive
15:49
6304 3743
Reposted fromdusix dusix viaEtien Etien
13:11
Jestem bardzo poirytowany, dlatego prawie w ogóle się nie odzywam: nie chciałbym usłyszeć tego, co chciałbym powiedzieć.
— I. Karpowicz "Gesty"
Reposted fromtouchable touchable viagdziejestola gdziejestola
13:09
4521 839f 500
Reposted fromtost tost viaStoneColdSober StoneColdSober

March 13 2017

12:41
6179 d084
Reposted fromCattleya Cattleya viagdziejestola gdziejestola
12:34
3374 7bee
Reposted fromGIFer GIFer viadzony dzony
12:34
3667 3d47
Reposted fromkarahippie karahippie viaAmericanlover Americanlover
12:33
Nic tak człowieka nie prześladuje jak słowa, których nie wypowiedział.
— Mitch Albom
12:32
No a aromat kawy… aromat kawy jest dla wnętrza tym, czym perfumy dla kobiety.
— Joanna Chmielewska
Reposted fromcudoku cudoku viayouaresonaive youaresonaive
12:32

March 09 2017

20:11
-Dlaczego chce Pan wrócić do Polski?
-Bo zostawiłem szczoteczkę do zębów u Agnieszki Osieckiej.
— Marek Hłasko na pytanie dziennikarza o przyczyny powrotu do kraju
19:04
Wiesz, chciałbym Ci powiedzieć, ale nie mam którędy.
— świetlicki
Reposted fromjustblog justblog viamagdak magdak

March 06 2017

13:01
Zmieniałam się dla Ciebie. (...) Gdzieś w środku malowałam się na jasno.
— Żulczyk
Reposted fromunr-eal unr-eal viayouaresonaive youaresonaive
13:00
"Odchodził ode mnie zostawiając mnie bardziej samotną niż wtedy, kiedy nie było go jeszcze."
— Halina Poświatowska - "Opowieść dla przyjaciela"
12:58
0603 7fea
Reposted fromGodislove Godislove viaalbatros albatros
12:58
To jak piszesz i jak mówisz, świadczy o tym jak myślisz. To jak dotykasz i patrzysz, świadczy o tym co czujesz i jak odczuwasz.
— ktoś kiedyś powiedział
Reposted fromkonwalia konwalia viaalbatros albatros
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl