Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 20 2019

21:07
Człowiek najchętniej rozmawia z samym sobą. Według mnie, nawet gdy z kimś rozmawia, w gruncie rzeczy rozmawia z samym sobą.
— Wiesław Myśliwski, "Ostatnie rozdanie"
Reposted fromflesz flesz viael-kaktus el-kaktus
21:07
3647 62ab
Reposted fromkarahippie karahippie viael-kaktus el-kaktus
21:06
0283 49a1
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaelinela elinela
21:04
Wierzyłam do końca. 
Nie powinnam od początku.
Reposted fromnutt nutt viaelinela elinela
21:03
Nic nie przeraża głupiego mężczyzny bardziej niż kobieta, która umie czytać, pisać, myśleć i w dodatku ma odwagę pokazać kolana.
— Carlos Ruiz Zafón - "Labirynt duchów"

July 17 2019

21:30
Trochę się zdenerwowałam, a trochę mi się zrobiło smutno. Zawsze mi jest smutno, kiedy się przekonuję, że oceniłam kogoś za wysoko. 
— Joanna Chmielewska
Reposted fromlovvie lovvie viafreeway freeway
21:29
Wszyscy wbrew wszelkiemu prawdopodobieństwu liczymy na to, że zdarzy się coś niemożliwego.
— Khaled Hosseini – I góry odpowiedziały echem
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viagreywolf greywolf
21:28
1337 fa4f 500
Reposted fromtoganja toganja viafreeway freeway

July 15 2019

20:41
0109 e3b7 500
wczasy na BALI polecam
20:41
5452 7d4d 500
Reposted fromhagis hagis viabarszczowa barszczowa
20:38
Najtrudniejsze są poranki, a mamy 
poniedziałek, co oznacza początek 
wszystkich niedoli.
— Jakobe Mansztajn
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
20:38
Czy dobro i zło zależy tylko od miejsca w którym postawisz kropkę? Od tego czy to niedziela czy to poniedziałek?
— Bohdan Zadura
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
20:36
0864 b866
20:36
Reposted frombluuu bluuu
20:35
Ja oczywiście nie jestem ponura jak noc. Ale cały czas w jakimś napięciu - jakbym jechała złym pociągiem.
— Tove Jansson
Reposted frompeasorela peasorela viapareidolie pareidolie
20:35
1049 b4ff 500
Lepiej...
20:34
Czyste sumienie jest najlepszą poduszką do spania.
— Marek Hłasko
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaiblameyou iblameyou
20:33
3257 c6b1 500
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viadotkliwie dotkliwie
20:33
20:33
9598 92dd 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl