Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 14 2019

16:17
Nie przejmuj się tym - zanim ten list dojdzie, będę już fontanną pogody i radości życia! Ale dzisiaj kocham Cię w smutku.
— Jeremi Przybora - "Listy na wyczerpanym papierze"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamyszkaminnie myszkaminnie
16:14
2726 1ec2 500
Reposted fromagatiszka agatiszka viamyszkaminnie myszkaminnie
16:13
Opowiedziałem setki żartów i anegdot, rozbawiałem ludzi do łez, kiedy tak naprawdę chciało mi się płakać. Zawsze dławił mnie smutek, nieważne, jak głośno bym się śmiał.
— Tomasz Mazur, „Fiasko. Podręcznik nieudanej egzystencji”

May 13 2019

08:35
Nie byłam sobą przez kilka miesięcy, ale nikt nawet tego nie zauważył.
— wieczornie
Reposted fromweightless weightless viaKacSousse KacSousse
08:34
4606 3aca 500
Reposted fromsoftboi softboi viaspontaneous spontaneous
08:34
Nie chciałem spotykać żadnego starego znajomego. Takie spotkania są jeszcze gorsze od pogrzebów. To największa tortura - próba znalezienia kogoś, kogo kiedyś się znało, w obcej, nagle pojawiającej się zupełnie znikąd osobie, w prostych, uśmiechniętych zdaniach, udawanie kogoś, kim było się kilkanaście lat temu, wyłącznie po to, aby osiągnąć jakikolwiek pułap porozumienia. Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnezavisan nezavisan viaspontaneous spontaneous
08:34
Kto powiedział, że noc jest od spania? Nie, nie, proszę państwa, noc jest właśnie od niszczenia sobie życia. Od analiz tego, co było już i tak zanalizowane milion razy. Od wymyślania dialogów, na które i tak nigdy się nie odważymy. Noc jest od tworzenia wielkich planów, których i tak nie będziemy pamiętać rano.
— Eric Emmanuel Schmitt
Reposted frommalw malw viaKacSousse KacSousse
08:32
7176 a54e 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaKuishi Kuishi

May 10 2019

19:36
3872 3489 500
Reposted fromtakeitharder takeitharder
19:26
1054 93c6
Reposted fromrol rol viagingerowaa gingerowaa
19:21

Jeśli możesz sobie coś wymarzyć, możesz to także zrobić.

— Walt Disney
Reposted fromresort resort viasugarvenom sugarvenom
19:20
Jak mam sobie poradzić, posiadając umysł, który wszystko postrzega emocjonalnie?
— Kate Bush
18:53
9656 bf5b
Reposted frombrumous brumous viasugarvenom sugarvenom
18:52
Jeśli życzysz sobie, żeby coś się stało, to musisz się zatroszczyć o to, żeby się stało.
— Triumf owiec, Leonie Swann
Reposted fromraita raita viasugarvenom sugarvenom
18:42
Człowiek może Ci powiedzieć miliony pięknych słów, ale kiedy patrzysz na jego zachowanie, dostajesz wszystkie odpowiedzi.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viabeltane beltane
18:33

Twoja nieobecność

Twoja nieobecność jest jak tłumy ludzi - wszędzie jej pełno.
W ogrodzie i w mieście.
Wciąż mnie otacza.
A kiedy zasnę wreszcie, tysiącem oczu patrzących mnie budzi...
18:19
Podobno ludzie wracają, gdy kończą im się miejsca, w które mogli uciekać.
— Doctor Evil
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viasugarvenom sugarvenom
14:35
3418 ca14 500
Reposted fromhormeza hormeza viafreska freska
14:35
Nie powinieneś się zniechęcać tylko dlatego, że nie zawsze jest pięknie.
— Jonathan Franzen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatouchthesky touchthesky
14:33
3092 4ad6 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl