Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 20 2018

21:29
Utrzymywanie stałego kontaktu wzrokowego jest tak samo istotnym składnikiem eleganckiego stylu bycia i oznaką dobrych manier jak mocny uścisk dłoni. Świadczy o szacunku, jakim darzymy rozmówcę, a także o naszej pewności siebie. W ten sposób dajemy do zrozumienia, że nie mamy nic do ukrycia. Osoba, która utrzymuje kontakt wzrokowy, wysyła komunikat, że jest godna zaufania. Ponadto, gdy patrzymy naszemu rozmówcy w oczy, dajemy mu poznać, że go uważnie słuchamy.
— Jennifer L. Scott, "Szkoła wdzięku Madame Chic"
Reposted fromflorentyna florentyna viaaneth aneth
21:29
Pomyśl jaki świat byłby piękny, gdyby ludzie spotykali się w odpowiednich momentach życia. A nie o parę lat i zdarzeń za późno, za wcześnie. Gdyby mówili to, o czym tak zaciekle milczą. Ile nocy byłoby przespanych, ile serc nie aż tak pustych.
— Olga Wojciechowska - "Listy niczyje"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaelusive elusive
21:28
- Przepraszam - wymamrotał nagle. - Dlaczego ja właściwie płaczę, skoro mam wino?
— Michaił Bułhakow
Reposted fromlavendowy lavendowy viaoll oll
21:28
Żal za tym, czego się nie zrobiło, jest gorszy niż jakiekolwiek błędy, które popełniamy, doświadczając różnych rzeczy.
— Lisa Jewell
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaoll oll
21:27
6145 bbf8 500
Reposted frompiehus piehus viaaneth aneth
21:27
Odtrącaniem nie naprawi się żadnego człowieka
— Fiodor Dostojewski “Zbrodnia i kara”
Reposted fromBloodEve BloodEve viaaneth aneth
21:27
1456 73fb 500
Reposted fromSEEiK SEEiK viaaneth aneth
21:27
21:27
3520 fded 500
Reposted fromhare hare viawielebna wielebna
21:27
4087 210f
Reposted fromaletodelio aletodelio viaelinela elinela
21:26
8159 0894 500
Reposted frompszpsz pszpsz viasomebodytolove somebodytolove
21:25
Na świecie jest przecież tylu ciekawych ludzi, a my uparliśmy się na siebie. To chyba właśnie jest miłość -uprzeć się na kogoś.
— me.
Reposted fromzosienieczka zosienieczka viaelinela elinela
21:25
5672 6ad6
Reposted from4777727772 4777727772 viabanshe banshe
21:25
7364 c4d5 500
tak naprawdę nie jest trudno być szczęśliwym
21:25
4100 87f0
Reposted fromEtnigos Etnigos viaderida derida
21:24
Niech pan idzie i czeka. Może ona tęskni, aby ktoś na nią czekał. A kto prócz pana mógłby jeszcze na nią czekać?
— Wiesław Myśliwski "Ucho igielne"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaelusive elusive
21:23
6283 fdcf 500
21:22
8466 72e2 500
21:22
8465 6958 500
21:21
8464 5ab9 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl