Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 08 2017

15:01
A potem sam się znajdzie powód, by zwątpić, czy to się opłaca. Znajdziemy powód, by odchodzić i sto powodów, żeby wracać.
— Artur Andrus "Popisuchy"

August 06 2017

16:52
Trzeba tworzyć sobie własną przestrzeń - taką, w której jest spokój i dużo książek.
— "Myśl to forma odczuwania. Susan Sontag w rozmowie z Jonathanem Cottem"
Reposted fromciarka ciarka viakotfica kotfica

August 01 2017

20:45
9581 65bc 500

July 31 2017

21:31
21:10
Zdarza się niekiedy ,że zobaczywszy zupełnie nieznanych ludzi, zaczynają nas oni nagle i nieodparcie zajmować już od momentu w którym ich ujrzeliśmy, zanim jeszcze padnie jakiekolwiek słowo.
— zbrodnia i kara
Reposted fromSkydelan Skydelan viayouaresonaive youaresonaive
20:43
(...) Powiem wprost: nie lubię siebie. Jest kilka rzeczy, które w sobie cenię, ale to nie jest wystarczające, żebym zaakceptował całość.
— Olaf Lubaszenko: Przez pięć lat myślałem, że po prostu jest mi smutno
20:41
Tak pisać, by słowom było ciasno, a myślom przestronnie. 
— Tuwim
20:31
8221 68f2

July 30 2017

21:16
4547 4641 500
20:56
1132 8ad6
Reposted frometernaljourney eternaljourney vianoirceur noirceur
20:54
Musisz zrozumieć, którym końcem igły chcesz być. Tym przywiązanym do nici czy tym, który przebija tkaninę.
— Sue Monk Kidd – Czarne skrzydła
20:52
6892 6407 500

July 27 2017

16:15
Wspomnienie jest jedynym rajem, z którego nikt nas nie może wypędzić.
— Jean-Paul Sartre
16:09
Wcale się nie wygłupiam tak bardzo! Zrobię wszystko, żeby się poprawić, żebyś był ze mnie zadowolony i żebyś nie myślał o mnie źle. Tylko się nie zniechęcaj! (...) Jestem pewna, że nas czeka jeszcze dużo, mnóstwo fantastycznych rzeczy właśnie teraz, kiedy jakoś się dotarliśmy i kiedy już nawet zacząłeś do mnie mówić "lubię Cię taką, jaka jesteś". (Ja też Cię kocham takiego, jakim jesteś: z Twoim zagapianiem się, gryzieniem pestek, leniuchowaniem, dwugodzinną toaletą, przejmowaniem się jajkami na miękko, niewysyłaniem moich papierków z szatni w Bristolu, brakiem uczuć społecznych i koleżeńskich oraz Tym wszystkim.) Widzisz, ja też umiem "wygarnąć". KOCHAM CIĘ
— Osiecka do Przybory
16:07
(...) A w ogóle to wali się na mnie, odkąd mnie porzuciłaś.
— Przybora do Osieckiej
13:20
3073 53cd
Reposted fromsarazation sarazation viakrzysk krzysk
13:19
Jesteś o tyle spojrzeń ode mnie. Jest mi o tyle twych spojrzeń samotniej. Ciemniej opada każdy wieczór bez słów, trudniej słowa rzucone, kwiaty na drodze podnieść.
— Baczyński
Reposted frombanitka banitka viapannakies pannakies
13:11
3166 0f93 500

July 26 2017

20:05
"Oddałabym nie wiem co, żeby mi to przeszło i żeby mnie cokolwiek zaczęło znowu obchodzić, żeby mi się coś chciało oprócz płakania i spania. (...) Nie mogę sobie wyobrazić, że w ogóle będzie jakiś dalszy ciąg. Nie wiem, co z sobą zrobię. Zdaje mi się, że tak już zostanę w łóżku i będę spać, spać, spać. 
Nawet Ciebie już nie kocham, Jeremi. Ani siebie, ani niczego."
— który to już raz utożsamiam się z Agnieszką
19:39
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl