Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 22 2017

20:52
8580 96c1 500
Reposted fromNanutka Nanutka viacoeurina coeurina
20:52
- Dlaczego nie powiesz tego od razu ?
- Że co?
- Że chcesz do mnie znów kiedyś przyjść.
— Ingeborg Bachmann - ' Malina '
Reposted fromwetryagain wetryagain viatoniewszystko toniewszystko
20:47
Nikomu nie jest dobrze o czwartej nad ranem (…) i niech przyjdzie piąta, o ile mamy dalej żyć.
— Szymborska
20:46
Kiedy ktoś ci mówi, że nie chce już od ciebie niczego, to znaczy, że wcześniej chciał wszystkiego.
— Bezimienna
20:46
8336 1b1f 500
Reposted fromel-kaktus el-kaktus viamiimi miimi
20:44
Wpajałem jej: mierz wysoko. Strzeliła mi w łeb.
— Stanisław Jerzy Lec "Mysli nieuczesane"
20:44

April 19 2017

20:54
Reposted frompiksele piksele viamoai moai
20:51
Nie wiedziałam, że to miłość. Potem poczułam jak mnie obejmujesz. Co miałam zrobić? Poddałam się.
— Ain't nobody
20:49
6143 4d40 500
Reposted frommental-cat mental-cat viamidaj midaj
20:49
Z kim tak Ci będzie źle jak ze mną?
Przez kogo stracisz tyle szans każdego dnia?
Kto blady świt, noce bezsenne
tak Ci zatruje, jak ja?
— W. Młynarski
20:48
Wiele można usłyszeć, jak chce się posłuchać.
— Wiesław Myśliwski
20:47
20:33
Bo i dlaczego miałbyś to rozumieć? - powiedział. - Dlaczego miałbyś rozumieć mnie, kiedy ja sam nie rozumiem siebie?
— Marek Hłasko, "Palcie ryż każdego dnia"
20:32
4803 b06b 500
Reposted fromsissikaiserin sissikaiserin viacoeurina coeurina
20:31
czemu nie mogłem poświęcić dość uwagi (…), Boże święty, Boże miłosierny, dlaczego nie można niczemu poświęcić uwagi, świat jest sto milionów razy za obfity i co ja pocznę z moją nieuwagą
— Kosmos, Witold Gombrowicz
20:30
Wystarczy jedna osoba, by ożyło pustkowie i wystarczy jej brak, aby wielkie miasto wydało się puste.
— Lidia Jasińska
Reposted fromxalchemic xalchemic viaszydera szydera
20:30
0845 fed6 500
Reposted from1923 1923 viaaynis aynis
20:29
5567 1d76 500
Reposted fromamatore amatore viaheroine88 heroine88

April 18 2017

19:54
- Możesz przyjechać?
- Jako kto?
- Nie wiem. Nie wiem, ale mamy czas, możemy o tym poleżeć.
— Ochocki, Vithren
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl