Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 20 2018

20:33

Gwarantuje Ci, że spotkanie z Tobą było najlepszym co przytrafiło mi się w życiu. Zapamiętam każdą chwilę, każdy dzień razem i schowam je głęboko na dnie mojego serca. 
Będę sięgać do tych wspomnień każdego dnia choć na chwilę, by uczcić i podziękować Ci za to co mi dałaś. 
Żadna ilość łez nie zagoi tego żalu i bólu, który po sobie zostawiłaś. 
Żyję z nadzieją, że jeszcze jakimś cudem znów pojawisz się na moim łóżku, bo są rzeczy, z którymi nigdy nie będzie dało się pogodzić. 

W moim sercu jesteś wiecznie żywa.

— "Ten właściwy"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viafrytkatosia frytkatosia
20:31
3030 c878 500

M. Hłasko

April 19 2018

19:18
2568 bf6f 500
Reposted frompiehus piehus viadarkanes darkanes
19:14
3176 1781
Reposted fromnezavisan nezavisan viachocolate1508 chocolate1508
19:13
Jedna kobieta sprawi, że wzbijesz się jak orzeł. Inna da ci siłę lwa. Ale tylko jedna w Twoim życiu zdoła wlać w Twoje serce upojenie i mądrość, które przepełnią Cię radością. 
— Twin Peaks
Reposted fromflesz flesz viagingerowaa gingerowaa
19:12
„Nie spoglądajmy w tył z nienawiścią, naprzód ze strachem, ale wokół siebie z uważnością.”
— James Thurber
Reposted fromavooid avooid viatakatambasienka takatambasienka
19:10
Tak więc pytam:
- Co musi zacząć dziać się, żeby zaczęło dziać się?
- Musi pojawić się drugi człowiek.
- I wtedy się dzieje?
- Wtedy dzieje się.
— Edward Stachura
Reposted fromdnienie dnienie viasoko soko
19:09
Wszyscy, nawet jeżeli sie do tego nie przyznajemy, w głębi serca wierzymy w cuda i wciąż na nie czekamy.
— Magdalena Kordel
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapaperman paperman
19:08
[...] oszalałem na twoim punkcie. To prawdopodobnie najrozsądniejsza rzecz, jaką zrobiłem w całym swoim życiu.
— William Wharton
Reposted fromtimetolove timetolove viapaperman paperman
18:59
8515 d2f0
Reposted fromfelicka felicka viaSenyia Senyia
18:57
Każdy, kto przestaje się uczyć jest stary, bez względu na to, czy ma 20 czy 80 lat. Kto kontynuuje naukę pozostaje młody. Najwspanialszą rzeczą w życiu jest utrzymywanie swojego umysłu młodym.
— Henry Ford
Reposted fromavooid avooid viaKawaiiNamida KawaiiNamida
18:55
“Sekretem zmiany nie jest zwalczanie starych nawyków, ale skupienie całej energii na zbudowaniu nowych.” 
— Sokrates
Reposted fromavooid avooid viagreywolf greywolf
18:54
Nie słychać, jak ludzie myślą o sobie. Jak w myślach ratują ukochanych. Jak przychylają im nieba, sobie skąpiąc powietrza.
— Ignacy Karpowicz

April 16 2018

18:37
Reposted fromapatia apatia viaSilentForest SilentForest
18:36
Nigdy nie zmienisz swojego życia dopóki nie zmienisz czegoś, co codziennie robisz.
— Mike Murdock
Reposted fromrailus railus viakomplikacja komplikacja
18:30
0152 f08f 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viakomplikacja komplikacja
18:30
0150 479b 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viakomplikacja komplikacja
18:29
To chyba jedna z największych oznak tego, że człowiek dojrzał - umiejętność doceniania czegoś, co liczy się dla innych, nawet jeśli nie bardzo liczy się dla nas.
— Colleen Hoover
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaszydera szydera
18:28
Człowiek płacze i rozpacza tylko wtedy, kiedy ma jeszcze nadzieję. Kiedy nie ma żadnej nadziei, rozpacz przybiera postać straszliwego spokoju.
— Maria Dąbrowska
Reposted fromcorvax corvax viajustonebullet justonebullet
17:33
6827 822c 500
Herbert
Reposted fromMaryiczary Maryiczary vialadymartini ladymartini
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl