Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 20 2019

20:55
8675 1139 500
Reposted fromzciach zciach vialexxie lexxie
20:54
4120 adbb
Reposted fromEtnigos Etnigos vianokturnal nokturnal
20:53
7604 9534 500

Hundertwasser House, Vienna 🇦🇹

Reposted fromyikes yikes viahindsight hindsight
20:53
5280 f0fc 500
Reposted frompiehus piehus vialexxie lexxie
20:50
Wszyscy, nawet jeżeli sie do tego nie przyznajemy, w głębi serce wierzymy w cuda i wciąż na nie czekamy.
— Magdalena Kordel
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacukierpuderx3 cukierpuderx3
20:50
Cztery godziny snu z Tobą w ramionach, daje mi więcej, niż osiem godzin przewracania się w pościeli, gdy Cię ze mną nie ma.
— Jeaniene Frost "Po tej stronie grobu"
20:48
Samotność sprawia, że stajemy się bardziej surowi dla siebie samych a łagodniejsi dla innych: i jedno, i drugie czyni nasz charakter lepszym.
— F. Nietzsche
Reposted fromvaporous vaporous vianokturnal nokturnal
20:47
- Gdyby zostało mi dziesięć sekund życia w pustym, zamkniętym pomieszczeniu - odpowiedziałem. - Czekając na śmierć, właśnie to bym zrobił: pomyślał o tobie.
— Kinga Tatkowska - "Szukając tego"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianokturnal nokturnal
20:43
3918 bdb8 500
Reposted fromSanthe Santhe viaSzczurek Szczurek
20:41
Łatwo jest wierzyć, że to, co najlepsze w naszym życiu, ma się dopiero wydarzyć. To zwyczajna ludzka słabość. Bóg nauczył nas tęsknić.
— M. T. Edvardsson
19:53
Zdejmij
wszystkie śmieszne warstwy.
Wyłącz
wszystko co pika i wibruje.
Zobacz
– nie jesteś martwy.
Właśnie ten człowiek mnie interesuje.
— Patrick The Pan "Zdejmij. Wyłącz.Zobacz"
Reposted fromhawrix hawrix viabarszczowa barszczowa

October 18 2019

19:50
3050 aae9 500
Reposted fromrisky risky viacarmenluna carmenluna
19:49
2662 28e7 500
Reposted fromoll oll viacarmenluna carmenluna
19:49
Popatrz, jakie piękne drzewa. Gdy jest lato, najbardziej lubię lato; gdy przychodzi jesień, najbardziej lubię jesień, a gdy przychodzi zima, to jest to moja ulubiona pora roku, a potem nadchodzi wiosna i wtedy myślę, że wiosna jest najlepsza.
— Virginia C. Andrews "Kwiaty na poddaszu"
Reposted fromxalchemic xalchemic viadoubleespresso doubleespresso
19:47
4560 a560
Peaky Blinders 5x1
Reposted fromlifeless lifeless
19:46
19:46
Czasami bierzemy na siebie całą winę tylko po to, żeby druga osoba mogła czuć się dobrze, a my zbywamy to krótkim “ja sobie jakoś poradzę”. A później lądujemy na kozetce psychiatrycznej zastanawiając się, co poszło nie tak.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viascorpix scorpix

October 16 2019

20:49
4535 f97d
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viamiischa miischa
20:49
2887 dee1
20:45
9390 60df
Reposted fromonlyman onlyman viafuckingspecial fuckingspecial
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl