Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 21 2019

15:43
3298 7416 500
Reposted fromhare hare viaKuishi Kuishi
15:43
15:43
Ile to już razy powtarzałem przecież, że wasz podstawowy błąd polega na tym, iż nie doceniacie znaczenia oczu człowieka. Zrozumcie, że język może ukryć prawdę, ale oczy – nigdy!
— Michaił Bułhakow
Reposted frominverosimil inverosimil viaKuishi Kuishi
15:33
Są jednak takie poranki, że budzisz się i przestajesz wierzyć, że gdziekolwiek na świecie jest pięknie. Albo że on w ogóle istnieje, że jest jeszcze coś poza tym jednym pokojem, gdzie trzymasz smutek w sobie.
— Katarzyna Nosowska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaryska ryska
15:28
Dzisiaj śniłaś mi się dokładnie taka, jaka byłaś cztery lata temu. Dzisiaj śniłem się sobie dokładnie taki, jaki byłem cztery lata temu. Możemy sobie tego więcej nie robić? To znowu dzieje się co noc. Naprawdę, możemy już przestać to sobie robić?
— Proszę.
Reposted fromPoranny Poranny viacotarsky cotarsky
15:27
0131 bef6 500
Reposted frompunisher punisher viabigevilgrin00 bigevilgrin00

August 20 2019

21:08
7324 c466 500
Reposted fromsoftboi softboi viaOnly2you Only2you
21:07
Nie mam zaufania do osób, które nie kochają zwierząt. Mam ogromną obawę, że brakuje im ludzkiej wrażliwości i dobrego serca. Może to nienormalne, ale towarzyszy mi nieodparte uczucie, że muszę na takie osoby zawsze uważać.
Reposted fromxsneakyx xsneakyx
21:07

Niektórzy ludzie mogliby się wiele od zwierząt nauczyć. Weźmy na przykład psy. Moja dwójka jest dla mnie jak rodzina. Jestem pewny ich przyjaźni, lojalności oraz wierności. Gdy pokochasz psa i dbasz o niego, to staje się Twoim przyjacielem, który nigdy Cię nie skrzywdzi. Czy o ludziach możesz powiedzieć to samo?

Niestety nie. Powiedz tak szczerze, ile w Twoim życiu przetoczyło się osób, które obdarowałeś zaufaniem? Tych, dla których poświęcałeś się, darzyłeś miłością lub przyjaźnią? Tych, o których myślałeś, że nigdy Cię nie zranią? Smutne, prawda?

Mamy chore czasy, w których zwierzęta często są bardziej „ludzkie”, niż ludzie.

Nigdy więc nie zaufałbym nikomu, kto potrafiłby skrzywdzić zwierzęta. Jeśli komuś brakuje wrażliwości i dobrego serca to może sobie być kimkolwiek, ale dla mnie nie jest człowiekiem, którego chce mieć w swoim życiu. Takich ludzi unikam. Odcinam się od nich i nie dopuszczam do siebie. A Ty?

Reposted fromxsneakyx xsneakyx
21:06
Wszyscy uważamy, że jest nie do pomyślenia, by miłość naszego życia miała być czymś lekkim, czymś bez wagi. 
— Milan Kundera, "Nieznośna lekkość bytu"
Reposted fromirmelin irmelin viaOnly2you Only2you
21:06
Ale czy wydarzenie nie jest tym bardziej znaczące i wyjątkowe, im więcej potrzeba było przypadków, aby mogło nastąpić? Tylko przypadek może wyglądać jak wysłannik losu. To, co jest nieuchronne, czego się spodziewamy, co powtarza się codziennie, jest nieme. Tylko przypadek do nas przemawia. Staramy się czytać w nim, jak Cyganki odczytują przyszłość z fusów na dnie filiżanki. 
— Milan Kundera, "Nieznośna lekkość bytu"
Reposted fromirmelin irmelin viaOnly2you Only2you
21:04
2657 7533
my life
Reposted fromdoedeer doedeer viakompleksdziury kompleksdziury

August 19 2019

20:47
Jest tylko jedno lekarstwo na duże kłopoty - małe radości
— Karl Heinrich Waggerl
Reposted fromyannim yannim viaapatia apatia
20:43

August 15 2019

13:28

Bądźcie pozdrowieni nadwrażliwi

za waszą czułość w nieczułości świata
za niepewność wśród jego pewności

Bądźcie pozdrowieni
za to, że odczuwacie innych tak, jak siebie samych

Bądźcie pozdrowieni
za to, że odczuwacie niepokój świata
jego bezdenną ograniczoność i pewność siebie

Bądźcie pozdrowieni
za potrzebę oczyszczenia rąk z niewidzialnego brudu świata
za wasz lęk przed bezsensem istnienia

Za delikatność nie mówienia innym tego, co w nich widzicie

Bądźcie pozdrowieni
za waszą niezaradność praktyczną w zwykłym
i praktyczność w nieznanym
za wasz realizm transcendentalny i brak realizmu życiowego

Bądźcie pozdrowieni
za waszą wyłączność i trwogę przed utratą bliskich
za wasze zachłanne przyjaźnie i lęk, że miłość mogłaby umrzeć jeszcze przed wami

Bądźcie pozdrowieni
za waszą twórczość i ekstazę
za nieprzystosowanie do tego co jest, a przystosowanie do tego, co być powinno

Bądźcie pozdrowieni
za wasze wielkie uzdolnienia nigdy nie wykorzystane
za to, że niepoznanie się na waszej wielkości
nie pozwoli docenić tych, co przyjdą po was

Bądźcie pozdrowieni
za to, że jesteście leczeni
zamiast leczyć innych

Bądźcie pozdrowieni
za to, że wasza niebiańska siła jest spychana i deptana
przez siłę brutalną i zwierzęcą

za to, co w was przeczutego, niewypowiedzianego, nieograniczonego

za samotność i niezwykłość waszych dróg

bądźcie pozdrowieni nadwrażliwi

— Kazimierz Dąbrowski "Posłanie do nadwrażliwych"
Reposted fromyourtitle yourtitle viadesperateee desperateee
13:27

Postęp jest niemożliwy bez zmiany, a ci którzy nie mogą zmienić swoich umysłów - nie mogą zmienić niczego.

— ~George Bernard Shaw
Reposted fromfoodforsoul foodforsoul viajustmine justmine
13:26
Nasza głowa potrafi wyprodukować znacznie więcej piekła niż najgorsza rzeczywistość.
— Jacek Santorski
Reposted fromfindmyway findmyway viakompleksdziury kompleksdziury
13:24
2561 8f82 500
Reposted frombrumous brumous viacarmenluna carmenluna
13:23
3367 745c
Reposted fromEtnigos Etnigos viakompleksdziury kompleksdziury

August 10 2019

20:55
Ja - duszę na ramieniu wiecznie mam. 
Cały jestem zbudowany z ran. 
— E. Stachura
Reposted fromdysonanspoznawczy dysonanspoznawczy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl