Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 18 2017

08:58
7420 40d2 500
Reposted fromkaiee kaiee viaRedHeadCath RedHeadCath
08:54
  Wszyscy ci którzy uwielbiają herbatę, wiedzę, że nie tylko ona sama jest ważna, ale też KUBEK w którym ją pijesz. Dla kogoś kto przywiązuje się szybko do rzeczy, strata ulubionego kubka do herbaty to smutek. Ktoś kto tego nie pojmuje, nie wie nawet jak wielki.  
— kochałam ten kubek/psychodelic
Reposted frompsychodelic psychodelic viaSkydelan Skydelan
08:48
4839 5a18 500
Reposted fromthenotebook thenotebook viaWlodara Wlodara
08:47
Bo czas żadnych ran nie leczy.
Czas może tylko uczy nas rozsądniej obchodzić się z bólem, jakoś bandażować te rany. Żyć z nimi i tyle.
— Roma Ligocka
08:47
Umarłem przez ciebie, chociaż właśnie dla ciebie tak pragnąłem żyć.
— Jan Brzechwa
08:46
Właśnie drobne defekty budzą tkliwość. Nie kocha się doskonałości, lecz proporcje i to czasem bardzo niedoskonałe. Czasem fakt, że czyjeś brwi są zbyt blade, a usta za szerokie, jest przyczyną fali czułości.
— Leopold Tyrmand, Siedem dalekich rejsów
08:44
Reposted fromolewka olewka vialilacwine lilacwine
08:38

daintonight: Gifs from Loving Vincent - finally coming out today!!

Reposted fromtediousuncle tediousuncle viadzony dzony

October 14 2017

18:12
ELLE: Lubi Pan ludzi?
Marek Bukowski: Różnie z tym bywa. Mówiąc dyplomatycznie - wolę samotność. Nie jestem gadułą. Chyba że złapię z kimś kontakt, wtedy dostaję słowotoku.
— ELLE 07/2012

October 09 2017

21:49
4964 032e 500
Reposted fromdivi divi viaparradisee parradisee
21:48
Nie musisz się zastanawiać, czy myślę o Tobie, bo myślę.
— Wisława Szymborska

September 22 2017

19:03

Jedynymi osobami, z którymi powinieneś wyrównać rachunki są ci, którzy Ci pomogli.

— John E. Southard
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viainerte inerte
18:59
3022 b2d8 500

M. Hłasko

18:59
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viadeparter departer

September 12 2017

20:13

Przecież człowiek sam dla siebie jest najbardziej dokuczliwym przymusem. Często trudnym do zniesienia. I niektórzy nie są w stanie siebie znieść.

— Wiesław Myśliwski - Traktat o łuskaniu fasoli
Reposted fromrichardth richardth viayouaresonaive youaresonaive
20:13
Mądra kobieta wie, że mężczyzna wyraża miłość w inny sposób niż słowami. Mądry mężczyzna wie, że kobieta lubi te słowa usłyszeć.

September 06 2017

19:08
2019 d407
Reposted fromweheartit weheartit viadivi divi
19:08
A gdy serce twe przytłoczy
Myśl, że żyć nie warto,
Z łez ocieraj cudze oczy,
Chociaż twoich nie otarto.
— Maria Konopnicka
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viawiks wiks
19:00
Reposted fromkrzysk krzysk viabercik bercik

September 05 2017

21:47
3583 35d9 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl